District Executive Members

District Executive Member

S.r. No. Designation Name Mobile Number Whatsapp
01 President Sh. Virpal Singh 9509213860 Click
02 Sachiv Sh. Vivek Khandelwal 8058926340 Click
03 Koshadhyakash Sh. Jeetu Goyal 9024270006 Click
04 Sanrakshak Sh. Nageshwar Upadhyay 9351967010 Click
05 Vice President Sh. Mukesh Kumar Gupta 9414870877 Click
06 Mahamantri Sh. Saurabh Jhalani 9928585401 Click
07 Mantri (Urban) Sh. Hemant Saini 9785977977 Click
08 Mantri (Rural) Sh. Pankaj Foujdar 9929121238 Click
09 Sangathan Mantri Sh. Rambabu Gurjar 9166081364 Click
10 Takniki Mantri Sh. Ramgopal 9672169348 Click
11 Media Prabhari Sh. Mohit Garg 8440946183 Click
12 Salahkar Sh. Koushalendra Tiwari 8058150750 Click
13 Salahkar Sh.Mahesh Sharma 8441923070 Click
14 Gernal Member Sh. Kuldeep Saini 6376412652 Click
15 Gernal Member Sh. Chhail Bihari 7568758046 Click
16 Gernal Member Sh. Vijay Kumar 9571396385 Click
17 Gernal Member Sh. Balram Guhana 9166744196 Click
18 Gernal Member Sh. Umaesh Saini 9529087972 Click
19 Gernal Member Sh. Tarun Parashar 9785638233 Click
20 Gernal Member Sh. Shrinivas Kaushik 9660011502 Click